Jak nás citovali, aniž se zajímali o čem to je

Boris Cvek, 18.4.18vyšlo na BL

Když publikujete vědecký článek, např. v oboru biomedicíny (tedy výzkumu biologické podstaty lidských nemocí), sleduje se, kolikrát takový článek byl citován. Tedy kolikrát ho uvedli jiní vědci ve svých vědeckých článcích jako zdroj informací. Vychází se z toho, že ti, kteří citují váš článek, ho podrobně četli, pochopili a stavějí na něm. To ale bohužel velmi často – ne-li většinou – není pravda.

Typickým příkladem je jedna z prvních citací našeho článku, publikovaného loni v prosinci v časopise Nature.*) Citovali nás japonští vědci, autoři studie „Novel therapeutic features of disulfiram against hepatocellular carcinoma cells…“ v časopise Oncotarget, která ukazuje, jak disulfiram (antabus) interaguje s nějakým proteinem, jemuž se věnovali už dříve. Vzhledem k tomu, že disulfiram je vysoce reaktivní látka, je celkem běžné, že pokud se věnujete studiu nějakého proteinu X, který považujete za viníka nádorových onemocnění, zjistíte, že ve zkumavce (in vitro) disulfiram s X něco dělá, co se dá interpretovat jako vysvětlení jeho protinádorové aktivity. Takových „objevů“ už opravdu bylo uděláno více.

Problém je, že disulfiram v těle poté, co jej požijete, prakticky neexistuje, tedy výzkumníci, kteří testují disulfiram ve zkumavce, testují něco, co nemá žádný smysl. Téměř nikoho to nevzrušuje. Zmínění japonští vědci citují náš článek v Nature pouze v tom smyslu, že naše epidemiologická studie na dánských alkoholicích ukazuje, že disulfiram by opravdu mohl fungovat proti některým nádorovým onemocněním. To je ovšem jen začátek celého příběhu. V Nature jsme především velmi přesvědčivě ukázali, že za protinádorovou aktivitu disulfiramu není zodpovědný disulfiram, ale jeho sloučenina s mědí, která v těle vzniká samovolně po jeho požití. O tom se japonští vědci nezmínili ani slůvkem. Znamenalo by to totiž, že celý jejich výzkum byl zbytečný.

Taková citace je samozřejmě naprosto nesrovnatelná s tím, kdyby (kdyby!) nás citoval nějaký nobelista, expert na naši oblast, a označil by dobře vyargumentovaným způsobem náš článek za převratný. V počítání počtu citací je to ovšem jedna jako jedna, rozhoduje číslo.

*) Alcohol-abuse drug disulfiram targets cancer via p97 segregase adaptor NPL4, Nature 552, 6./14.12.17, viz též články O disulfiramu, publikaci výsledků práce mezinárodního teamu v Nature a neziskových lécích, 23.12.17, Časová linka našeho článku v Nature – a naší mezinárodní spolupráce, 17.1.18 na tomto blogu

 

Advertisement